design: KM                                                                                                                              © 2006-2018 Mariańska Wspólnota Młodych
                                                                                                                                                Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przejdź do:                                                Mariańska Wspólnota Młodych
Mariańska Wspólnota Młodych lub w skrócie MWM, jak lubimy o sobie mówić, jest wspólnotą ewangelizacyjną działającą przy Prowincjalnym Duszpasterstwie Młodzieży i Powołań Zgromadzenia Księży Marianów w Polsce.
I tak w listopadzie 2003 roku, przy pełnym wsparciu ówczesnego prowincjała marianów w Polsce ks. Andrzeja Pakuły MIC została założona oficjalnie nasza wspólnota. Pierwszym duszpasterzem i szefem grupy został ks. Tadeusz Stryczek MIC, następnie od sierpnia 2007 roku był nim ks. Roman Frąckowiak MIC, od sierpnia 2011 roku ks. Zbigniew Borkowski MIC, zaś od maja 2014 roku ks. Tomasz Sekulski MIC. Obecnie od sierpnia 2017 roku jest nim ks. Paweł Skonieczny MIC (Prowincjalny Duszpasterz Młodzieży i Powołań). Od samego początku istnienia MWM, świeckim liderem odpowiedzialnym za grupę jest Krzysztof Michalski.

Obecnie nasza wspólnota liczy ok. 25 osób, na które składają się osoby zaangażowane w działalność poszczególnych parafii mariańskich, jak również te, które odnajdują w sobie pragnienie by dzielić się swoją wiarą z innymi, właśnie w tej wspólnocie.

Naszym największym pragnieniem, jak i działaniem, które staramy się podejmować, to właśnie mówienie młodym o tym Bogu, który dla nas jest Ojcem. O tym jak każdy z nas Go spotykał, o tych miejscach, które w nas leczył i umacniał, ale też o słabościach i zwątpieniach, z którymi sami walczymy co dzień.

Główne wydarzenia, które organizujemy w ciągu roku, to "Marianki", czyli Mariańskie Spotkanie Młodych, gromadzące młodzież z parafii mariańskich z Polski i nie tylko, na dorocznym spotkaniu w Górze Kalwarii k/Warszawy (www.marianki.marianie.pl) oraz spotkanie młodych w Licheniu Starym, wybierających się na pola Lednickie. Poza wspomnianymi powyżej, w ciągu roku prowadzimy różne rekolekcje i dni skupienia, wspieramy działalność Prowincjalnego Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań lub spotykamy się, by wspólnie się modlić i rozwijać duchowo.

W swojej codziennej modlitwie chcemy zawierzać pod opiekę Maryi wszystkie nasze działania, w tym także przygotowania do organizowanych przez nas spotkań, jak i każdą osobę, która na nie przyjedzie. Prosimy by były one miejscem spotkania żywego Boga i okazją do zaproszenia Go do swojego życia. Jak i nas samych, byśmy nieustannie stawali się narzędziami w Bożych rękach, Jemu oddając dzieła, które podejmujemy.

Na wszelkie pytania dotyczące Mariańskiej Wspólnoty Młodych i jej działalności, czekamy pod adresem mailowym: mwm@marianie.pl.

Katarzyna Grzybek
Krzysztof Michalski
Każdy z nas zaczynał od posługi we wspólnotach młodzieżowych działających przy parafiach mariańskich w różnych miastach Polski. Posługa ta związana była, i nadal jest, z animowaniem przygotowań do bierzmowania, wszelką działalnością w ramach różnorodnych grup modlitewnych, zespołów muzycznych czy też posług ministranckich. Udział w różnych wspólnych rekolekcjach i spotkaniach wyjazdowych był dla nas okazją, aby lepiej się poznać, zintegrować z ludźmi z innych parafii i stworzyć coś na kształt wspólnoty ponad parafialnej. Z czasem pojawiło się w nas pragnienie, by pójść dalej, i wspólnotę, która się między nami zawiązała wykorzystać do stworzenia własnej grupy ewangelizacyjnej, działającej na zasadzie stowarzyszenia młodych, zaangażowanych we wspólne dzieło i poszukujących swojej misji i miejsca w Kościele.